• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria równowagi ogólnej w ekonomii.

Niemało osób całkowicie wie co to są media. Jednak czego tak rzeczywiście dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy wiadomości oraz wydarzenia są zawsze przedstawiane sumiennie a wiadomości sprawdzone. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są przeróżnego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się na ogół z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół oraz utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, niemniej jednak też z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio i telewizję a również strony typu ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy także na nowe media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas oddziałują. Niejednokrotnie to na podstawie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Media mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I w szeregu przypadków to wykorzystują. Wobec tego kapka sceptycyzmu przenigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Przejrzyj

2. Znajdź więcej

Ekonomia miast i urbanizacja.

Categories: Biznes

Comments are closed.