• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ gier komputerowych na gospodarkę.

Sektor ubezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr pieniężny w Polsce. Obecnie ubezpieczyć można niemalże wszystko, na dodatek przed wszelkimi zagrożeniami oraz ryzykami. Przeważnie jednakże sprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia zakopane – czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy koronne grupy zabezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tutaj pzu zakopane chroni nas przed następstwami pieniężnymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie lub mieniu podczas kierowania pojazdem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: kiedy zostanie uszkodzone powierzone mienie, gdy błąd narazi kontrahentów bądź pracobiorców na straty i tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia grupa ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu osobistym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową powiązaną z uszkodzeniem mienia lub też zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

1. Kliknij tutaj

2. Zobacz więcej

3. Przejdź do strony

4. Dowiedz się więcej

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w firmie.

Categories: Biznes

Comments are closed.